• Trương Kiến Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0919138469
  • Email:
   ht.thptngocto@soctrang.edu.vn
 • Trần Lợi Đường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh sách đảng viên chi bộ

 • Phạm Ngọc Gở
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979446590
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh sách đảng viên chi bộ

 • Tô Mỹ Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988210265
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh sách đảng viên chi bộ

 • Nguyễn Thành Giàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979446433
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh sách đảng viên chi bộ

 • Đặng Đức Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0762713579
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh sách đảng viên chi bộ

 • Hứa Hải Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986765144
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh sách đảng viên chi bộ

 • Hứa Đình Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0946352194
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh sách đảng viên chi bộ

 • Nhâm Thị Bình Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0368794757
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh sách đảng viên chi bộ

 • Lê Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0978736238
 • Thạch Thị Hoàng Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh sách đảng viên chi bộ

 • Sơn Linh Đan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh sách đảng viên chi bộ

 • Phạm Thanh Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh sách đảng viên chi bộ

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 340
Hôm qua : 364
Tháng 10 : 1.698
Năm 2022 : 36.312