KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 11/2019

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG THPT NGỌC TỐ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:  38/KH-CĐNT                                              Ngọc Tố, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 11

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Chủ điểm:  Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2019)

 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2019

1. Đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch nhà trường, tổ chuyên môn.

2. Tổ chức các hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10.

3. Mua sắm một số vật dụng phục vụ đời sống đoàn viên công đoàn.

4. Phối hợp với Đoàn TN tổ chức NGNLĐ tham gia giải bóng đá Ngũ hùng huyện Mỹ Xuyên năm 2019 tại trường THCS&THPT Thạnh Phú.

5. Bộ phận kế toán lập dự toán năm 2020 gửi Công đoàn Ngành.

6. Tổ chức dọn vệ sinh khu vực nhà công vụ theo kế hoạch.

7. Phối hợp y tế học đường kiểm tra vệ sinh, niêm yết giá của căntin.

8. Các tổ CĐ tiếp tục xây dựng quĩ trợ vốn không lãi; xây dựng quĩ Tham quan-Du lịch với số tiền đóng góp 200.000đồng/người/tháng.

9. Thăm hỏi động viên 01 lượt người thân  đoàn viên bị bệnh nằm viện, thăm viếng 1 lượt người thân đoàn viên qua đời.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 11/2019

1. Động viên đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch của nhà trường, tổ chuyên môn.

2.  Kết hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các phong trào thi đua nhằm thiết thực kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019).

3. Phối hợp chuyên môn triển khai Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2019-2020.

4. Các tổ CĐ, Ban nữ công tiến hành góp vốn không lãi.

5. Cử đầy đủ thành phần tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở do Công đoàn ngành tổ chức (5/11/2019).

6. Kết hợp với chuyên môn báo cáo tự xếp loại cơ quan, đơn vị xây dựng "Cơ quan văn hóa", "Đơn vị văn hóa" năm 2019 gửi cho Ban chỉ đạo ở địa phương.

7. Vận động toàn thể CBNGNLĐ đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019.

8. Tiếp tục dọn vệ sinh khu nhà công vụ theo kế hoạch, nhắc nhở giáo viên để rác đúng nơi qui định.

9.  Lên kế hoạch tham dự “Liên hoan tiếng hát giáo viên” lần thứ XIV, năm 2020, do Công đoàn ngành tổ chức.

10. Bộ phận kế toán lập Dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2020 (hạn cuối trước ngày 05/11/2019).

11. Ban TTND giám sát công tác chuyên môn, tài chính, chế độ chính sách,…

12. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản cấp trên (nếu có).

13. Thăm hỏi đoàn viên, con, tứ thân phụ mẫu ốm đau nằm viện (nếu có).

14. Tiếp tục phối hợp với Đoàn TN, kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện công tác vệ sinh trường lớp XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN - THÂN THIỆN.

          Trên đây là đánh giá tình hình công tác tháng 10/2019 và triển khai công tác tháng 11/2019 của BCH Công đoàn. Đề nghị các tổ công đoàn, các đoàn viên công đoàn nghiên cứu và tổ chức thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Chi bộ để theo dõi;

- Các CĐ bộ phận;

- Lưu CĐCS.

 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

(đã kí)

 

 

Đặng Đức Phong

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 100
Hôm qua : 80
Tháng 06 : 335
Năm 2020 : 9.258