KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 3/2020

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG THPT NGỌC TỐ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               --------------                                               -------------------------------------

        Số:   09/KH-CĐNT                                                            Ngọc Tố, ngày 01 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 3

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Chủ điểm:  Kỉ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910- 08/3/2020) và 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2020)

 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2020

1. Đoàn viên thực hiện tốt các kế hoạch nhà trường, tổ chuyên môn.

2. Phối hợp với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền và phòng chống dịch Covid-19.

3. Thăm hỏi 01 lượt đoàn viên có người thân nằm viện.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 03/2020

1. Động viên đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch nhà trường, tổ chuyên môn.

2. Phối hợp với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học trở lại.

3. Phối hợp với các bộ phận tổ chức ngày Kỉ niệm Quốc tế Phụ nữ 08/3 (Có kế hoạch kèm theo).

4. Phối hợp với Đoàn TN tổ chức kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

5. Giáo viên dự thi Giáo viên dạy Giỏi và GVCN Giỏi  kiểm tra phần thực hành.

6. Nhắc nhở NGNLĐ hoàn thành và nộp Sáng kiến kinh nghiệm hoặc Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (thời hạn cuối 15/4/2020).

7.  Làm hồ sơ đề nghị xét Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục năm 2020 nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo.

8. Tiếp tục trừ tiền quĩ Du lịch 200.000 đồng/ĐV/tháng, các tổ công đoàn đóng góp trợ vốn không lãi.

9. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo (đồng chí Thơ phụ trách).

10. Thăm hỏi ĐV, con, tứ thân phụ mẫu ốm đau nằm viện, việc hiếu hỉ CĐV (nếu có).

11. Tiếp tục phối hợp với Đoàn TN, kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện công tác vệ sinh trường lớp XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN - THÂN THIỆN.

          Trên đây là đánh giá tình hình công tác tháng 02/2020 và triển khai công tác tháng 3/2020 của BCH Công đoàn. Đề nghị các tổ công đoàn, các đoàn viên nghiên cứu và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Chi bộ (để theo dõi);

- Các CĐ bộ phận (để triển khai);

- Lưu CĐCS.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

 

Đặng Đức Phong

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 70
Hôm qua : 104
Tháng 12 : 983
Năm 2022 : 48.008