KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 01/2020

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG THPT NGỌC TỐ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 01 /KH-CĐNT                                                Ngọc Tố, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 01

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Chủ điểm:  Ngày Học sinh Sinh viên Việt Nam (09/01/1950- 09/01/2020)

 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2019

1. Đoàn viên thực hiện tốt các kế hoạch nhà trường, tổ chuyên môn; thực hiện khá tốt kế hoạch kiểm tra học kì 1, năm học 2019-2020.

2. Phối hợp chuyên môn triển khai Kế hoạch thi Giáo viên dạy giỏi và Giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2019-2020.

3. Lập kế hoạch tập luyện tham dự  “Liên hoan tiếng hát giáo viên” lần thứ XIV, năm 2020, do Công đoàn ngành tổ chức.

4. Thăm hỏi động viên 02 lượt ĐVcó người thân nằm viện.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 01/2020

1. Động viên đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch nhà trường, tổ chuyên môn.

2. Phối hợp với chuyên môn hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Học sinh Sinh viên Việt Nam (09/01/2020).

3. Phối hợp với chuyên môn sơ kết học kì 1, theo dõi thi đua tháng 01 và xây dựng hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.

4. Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn học kì 1 về Công đoàn ngành.

5. Đón đoàn kiểm tra công đoàn ngành về kiểm tra (ngày 02/01/2020)

6. Quyết toán kinh phí công đoàn 6 tháng cuối  năm 2019.

7. Tiếp tục  tập luyện và tham dự  “Liên hoan tiếng hát giáo viên” lần thứ XIV, năm 2020, do Công đoàn ngành tổ chức (từ 17-19/01/2020).

8. Phối hợp với Đoàn TN tham dự giao lưu văn nghệ, TDTT với các trường trong và ngoài địa bàn huyện, tỉnh năm 2020 (nếu có).

9. Giáo viên dự thi Giáo viên dạy Giỏi và GVCN Giỏi  kiểm tra phần năng lực.

10. Ban TTND báo cáo kết quả giám sát các nội dung theo kế hoạch hoạt động quý IV/2019 cho Ban chấp hành công đoàn. Tiếp tục giám sát công tác chuyên môn, tài chính, chế độ chính sách,…

11. Phối hợp với Chữ thập đỏ thực hiện kế hoạch “San sẻ hương xuân” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm 2020.

12. Lên kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho Đoàn viên công đoàn.

13. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản cấp trên (nếu có).

14. Thăm hỏi đoàn viên, con, tứ thân phụ mẫu ốm đau nằm viện, việc hiếu hỉ ĐVCĐ (nếu có).

15. Tiếp tục trừ tiền quĩ Du lịch 200.000 đồng/ĐV/tháng.

16. Tiếp tục phối hợp với Đoàn TN, kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện công tác vệ sinh trường lớp XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN - THÂN THIỆN.

          Trên đây là đánh giá tình hình công tác tháng 12/2019 và triển khai công tác tháng 01/2020 của BCH Công đoàn. Đề nghị các tổ công đoàn, các đoàn viên nghiên cứu và tổ chức thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Chi bộ để theo dõi;

- Các CĐ bộ phận;

- Lưu CĐCS.

 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

(đã kí)

 

 

Đặng Đức Phong

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 72
Hôm qua : 198
Tháng 03 : 1.108
Năm 2021 : 6.677