KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 10/2020

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC 
CĐCS TRƯỜNG THPT NGỌC TỐ
---------
 
Số:   40 /KH-CĐNT
                         
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------
 
Ngọc Tố, ngày 28 tháng 9 năm 2020
KẾ HOẠCH
Hoạt động công tác Công đoàn tháng 10
Năm học 2020-2021
---------
 
Chủ điểm:  Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930); 
                   Hướng tới kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982).

 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2020.

1. Đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch nhà trường, tổ chuyên môn.

2. Đã phối hợp với nhà trường tổ chức thành công lễ Khai giảng năm học mới.

3. Phối hợp với nhà trường tổ chức hội nghị công chức và người lao động năm học 2020-2021.

4. Phối hợp với nhà trường phát quà Trung thu cho 35 con NGNLĐ ở độ tuổi thiếu niên, nhi đồng với tổng số tiền 2.800.000 đồng.

5. Trang bị một số vật dụng nhà vệ sinh phục vụ NGNLĐ.
6. Tặng quà cho 2 đoàn viên công đoàn chuyển đơn vị công tác.

7. Vận động CBNGNLĐ đóng góp ủng hộ “Quỹ xã hội CĐGD Việt Nam”.

8. Thăm hỏi chúc tết 03 đoàn viên công đoàn là đồng bào Khmer nhân dịp tết Dolta.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 10/2020.

1. Động viên đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch nhà trường, tổ chuyên môn.

2. Hoàn thành các loại hồ sơ  thi đua gởi về Công đoàn ngành.

3. Ban nữ công lên kế hoạch tổ chức hoạt động kỉ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 và hướng đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Báo cáo số liệu đầu năm gởi về Công đoàn ngành.

4. Các tổ CĐ tiếp tục xây dựng quĩ trợ vốn không lãi; xây dựng quĩ Tham quan-Du lịch với số tiền đóng góp 200.000đồng/người/tháng.

5. Tổng hợp số liệu thống kê tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, đoàn viên và người lao động trong đơn vị báo cáo cho Công đoàn ngành đầu năm học 2020-2021.

6.  Bộ phận kế toán lập dự toán năm 2021 gửi Công đoàn Ngành.

7. Gửi hồ sơ nâng lương trước thời hạn (đợt 2) về Sở Giáo dục và Đào tạo.

8. Cử CBCĐ dự các lớp tập huấn  Cán bộ công đoàn cơ sở do Công đoàn ngành tổ chức.

9. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản cấp trên (nếu có).

10. Ban TTND giám sát công tác chuyên môn, tài chính, chế độ chính sách,…

11. Thăm hỏi đoàn viên, con, tứ thân phụ mẫu ốm đau năm viện (nếu có).

12. Phối hợp với Đoàn TN, kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện công tác vệ sinh trường lớp XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN - THÂN THIỆN.

          Trên đây là đánh giá tình hình công tác tháng 9/2020 và triển khai công tác tháng 10/2020 của BCH Công đoàn. Đề nghị các tổ công đoàn, các đoàn viên lao động nghiên cứu và tổ chức thực hiện.

 

 Nơi nhận:

- Chi bộ để theo dõi
- Các CĐ bộ phận
- Lưu CĐCS
 
TM. BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH
Đã ký
 
 
Đặng Đức Phong

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 52
Tháng 05 : 3.446
Năm 2022 : 20.047