KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 4/2020

SỞ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CĐCS TRƯỜNG THPT NGỌC TỐ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              -------------------------                                             ---------------------------------------

             Số:14 /KH-CĐNT                                         Ngọc Tố, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 4

Năm học 2019 – 2020

-----------------

Chủ điểm:  Kỉ niệm 45 năm ngày Giải phóng Miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2020)

 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2020

1. Đoàn viên thực hiện tốt các kế hoạch nhà trường, tổ chuyên môn.

2. Phối hợp với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền và phòng chống dịch Covid-19.

3. Phối hợp với các bộ phận tổ chức ngày Kỉ niệm Quốc tế Phụ nữ 08/3.

4. Giáo viên dự thi Giáo viên dạy Giỏi và GVCN Giỏi  kiểm tra phần thực hành tiết tự chọn.

5. Làm hồ sơ đề nghị xét Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục năm 2020 nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo, có 3 GV đủ điều kiện đề nghị.

6.  BCH phối hợp Ban Nữ công xét đề nghị Công đoàn ngành khen thưởng Giỏi việc trường – Đảm việc nhà giai đoạn 2010-2020. Kết quả thống nhất đề nghị khen thưởng cô Lê Thị Ánh Loan.

7. Vận động đóng góp Quĩ vì người nghèo huyện Mỹ Xuyên năm 2020, được: 6,577,357.

8. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo (đồng chí Thơ phụ trách).

II. KẾ HOẠCH THÁNG 4/2020

1. Động viên đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch nhà trường, tổ chuyên môn.

2. Tiếp tục phối hợp với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học trở lại.

3. Giáo viên dự thi Giáo viên dạy Giỏi và GVCN Giỏi  tiếp tục kiểm tra phần thực hành tiết bốc thăm.

4. Phối hợp với nhà trường xét nâng lương trước thời hạn năm 2020 cho CBNGNLĐ có thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ.

5. Phối hợp với nhà trường thực hiện Kế hoạch số 308/KHLT-SGDĐT-CĐN tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

6. Giáo viên nộp Sáng kiến kinh nghiệm và Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (hạn cuối nộp về trường 10/4/2020 - khuyến khích in 02 mặt; mỗi cá nhân nộp 03 quyển); Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên (trước ngày ngày 30/4).

7. Thực hiện việc nghỉ các ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng Miền nam thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5) theo đúng qui định.

8. Ủng hộ quỹ Mái ấm công đoàn năm 2020, kêu gọi mỗi CBNGNLĐ ủng hộ 50.000 đồng.

9. Tiếp tục trừ tiền quĩ Du lịch 200.000 đồng/ĐV/tháng, các tổ công đoàn đóng góp trợ vốn không lãi.

10. Chúc tết Chôl Chnăm Thmây những ĐV là đồng bào Khmer.

11. Thăm hỏi ĐV, con, tứ thân phụ mẫu ốm đau nằm viện, việc hiếu hỉ CĐV (nếu có).

12. Tiếp tục phối hợp với Đoàn TN, kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện công tác vệ sinh trường lớp XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN - THÂN THIỆN.

          Trên đây là đánh giá tình hình công tác tháng 3/2020 và triển khai công tác tháng 4/2020 của BCH Công đoàn.  Do tình hình dịch Covid-19 đang điễn biến phức tạp nên có thể một số kế hoạch hoạt động sẽ được điều chỉnh. Đề nghị các tổ công đoàn, các đoàn viên nghiên cứu và tổ chức thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Chi bộ để theo dõi,

- Các CĐ bộ phận,

- Lưu CĐCS.

 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

 

Đặng Đức Phong

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 52
Tháng 05 : 3.446
Năm 2022 : 20.047