KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 7/2020

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CĐCS TRƯỜNG THPT NGỌC TỐ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             ----------                                             ------------------------------------
    Số: 23/KH-CĐNT                                        Ngọc Tố, ngày 01 tháng 7 năm 2020
 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 7

Năm học 2019 – 2020

-----------------

 

Chủ điểm:  Kỉ niệm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020)

 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2020

1. Phối hợp với chính quyền trao quà cho con CBNGNLĐ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

2. Đoàn viên thực hiện tốt các kế hoạch nhà trường, tổ chuyên môn: Ôn thi, coi kiểm tra, chấm điểm, lên điểm,... đúng thời gian qui định.

3. Tổng kết điểm thi đua tháng 3 và tháng 5.

4. Vận động ủng hội Hội Cựu giáo chức tỉnh Sóc Trăng.

5. Kiểm kê tủ sách Pháp luật, hiện có 21 đầu sách với tổng giá trị 2.339.500 đồng.

6. Thăm hỏi Đoàn viên có người thân nằm viện 02 lượt.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 7/2020

1. Động viên đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch nhà trường, tổ chuyên môn; đặc biệt là công tác ôn thi TN THPT năm 2020 cho khối 12.

2. Phối hợp với chính quyền tổ chức Tổng kết năm học 2019-2020.

3. Phối hợp với chính quyền xét thi đua và đánh giá công chức, viên chức cuối năm.

4. Tổ chức kiểm tra tài chính đồng cấp và Quyết toán kinh phí hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020.

5. Làm công tác chuẩn bị xét thi đua, khen thưởng cuối năm học trong hệ thống công đoàn, đảm bảo công khai, khách quan, thực hiện đúng hướng dẫn của các văn bản thi đua.

6. Hướng dẫn, nhắc nhở Đoàn viên việc viết Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 – 2020 (Hạn cuối báo cáo về Sở: 31/7/2020).

7. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản cấp trên (nếu có).

8. Thăm hỏi ĐV, con, tứ thân phụ mẫu ốm đau nằm viện, việc hiếu hỉ CĐV (nếu có).

9. Các tổ công đoàn tiếp tục đóng góp quĩ trợ vốn không lãi (nếu có).

          Trên đây là đánh giá tình hình công tác tháng 6/2020 và triển khai công tác tháng 7/2020  của BCH Công đoàn. Đề nghị các tổ công đoàn, các đoàn viên nghiên cứu và tổ chức thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Chi bộ để theo dõi;
- Các CĐ bộ phận;
- Lưu CĐCS.
 
TM. BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH
(đã kí)
 
Đặng Đức Phong

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 102
Tháng 06 : 2.745
Năm 2022 : 24.294