KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 9/2019

 CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC             CĐCS TRƯỜNG THPT NGỌC TỐ                                    Số:29 /KH-CĐNT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                         

 Ngọc Tố, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀNTHÁNG 9

NĂM HỌC 2019 2020

      Chủ điểm:  Chào mừng Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Khai giảng năm học mới 2019-2020

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2019

1. Đoàn viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch nhà trường.

2.  Tham gia học tập và viết bài thu hoạch chính trị  hè năm học 2018-2019 đầy đủ, đạt yêu cầu.

3. Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do Sở tổ chức đầy đủ.

4.  Bắt đầu năm học mới từ 5/8 theo đúng kế hoạch.

5.  Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị CCVC năm học 2019-2020.

6.  Nhận quyết định và 40% tiền (16.000.000 đồng) hỗ trợ quĩ “Mái ấm Công đoàn”  từ công đoàn ngành cho 1 đoàn viên.

7.  Phân công trực đối với các thành viên trong BCH công đoàn.

8. Thăm hỏi động viên 03 lượt người thân  đoàn viên bị bệnh nằm viện, thăm viếng 1 lượt người thân đoàn viên qua đời.

II. KẾ HOACH THÁNG 9/2019

1. Tuyên truyền kỉ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019).

2. Động viên đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch nhà trường, tổ chuyên môn.

3. Phối hợp với nhà trường tổ chức lễ Khai giảng năm học mới 2019-2020.

4. Ban thanh tra nhân dân giám sát công tác tài chính, công tác khảo sát đầu năm, việc xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020.

5. Lập kế hoạch và danh sách phát quà Trung thu cho con NGNLĐ đang công tác tại trường.

6. Lập Kế hoạch hoạt động công tác công đoàn năm học 2019-2020.

7. Vận động CBNGNLĐ đóng góp ủng hộ “Quỹ xã hội CĐGD Việt Nam”.

8. Thăm hỏi, chúc tết ĐV là người dân tộc Khmer nhân dịp tết Dolta ( từ 29/8 ÂL).

9. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản cấp trên (nếu có).

10. Phối hợp với Đoàn TN, kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện công tác vệ sinh trường lớp XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN - THÂN THIỆN.

Trên đây là đánh giá tình hình công tác tháng 08/2019 và triển khai công tác tháng 09/2019 của CĐCS trường THPT Ngọc Tố. Đề nghị các tổ Công đoàn, các đoàn viên lao động nghiên cứu và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Chi bộ để theo dõi;

- UVBCH, TTCĐ;

- Lưu CĐCS;

 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

(đã kí)

 

 

Đặng Đức Phong

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 100
Hôm qua : 80
Tháng 06 : 335
Năm 2020 : 9.258