KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 9/2020

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC 
CĐCS TRƯỜNG THPT NGỌC TỐ
------------
Số:     31/KH-CĐNT
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------
Ngọc Tố, ngày 30 tháng 8 năm 2020
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
THÁNG 9 NĂM 2020
-------

 

Chủ điểm:  Chào mừng Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9
                    và Khai giảng năm học mới 2020-2021

 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2020

1. Đoàn viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch nhà trường: coi thi, chấm thi Tuyển sinh 10 và thi TNTHPT 2020.

2.  Phối hợp với nhà trường thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn về phòng chống Covid-19.

3. Phối hợp với nhà trường xây dựng Tiêu chuẩn thi đua năm học 2020 - 2021.

4.  Xét thi đua trong hệ thống công đoàn, đề nghị khen thưởng 2 đoàn viên.

5.  Phân công trực đối với các thành viên trong BCH công đoàn.

6.  Thăm hỏi 01 lượt đoàn viên sinh con và 01 lượt vợ  đoàn viên sinh con.

II. KẾ HOACH THÁNG 9/2020

1. Tuyên truyền kỉ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020).

2. Động viên đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch nhà trường, tổ chuyên môn trong năm học mới.

3. Phối hợp với nhà trường tổ chức lễ Khai giảng năm học mới 2020-2021.

4. Phối hợp với nhà trường tổ chức hội nghị CCVC năm học 2020-2021.

5. Lập kế hoạch và danh sách phát quà Trung thu cho con NGNLĐ đang công tác tại trường.

6. Phối hợp với nhà trường chúc tết giáo viên, nhân viên là người dân tộc Khmer nhân dịp Lễ Sene Dolta 2020.

7. Lập Kế hoạch hoạt động công tác công đoàn năm học 2020-2021.

8. Vận động CBNGNLĐ đóng góp ủng hộ “Quỹ xã hội CĐGD Việt Nam” năm 2020.

9. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản cấp trên (nếu có).

10. Phối hợp với Đoàn TN, kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện công tác vệ sinh trường lớp XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN - THÂN THIỆN.

11. Thăm hỏi ĐV, con, tứ thân phụ mẫu ốm đau nằm viện, việc hiếu hỉ CĐV (nếu có).

Trên đây là đánh giá tình hình công tác tháng 08/2020 và triển khai công tác tháng 09/2020 của CĐCS trường THPT Ngọc Tố. Đề nghị các tổ Công đoàn, các đoàn viên lao động nghiên cứu và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Chi bộ để theo dõi;
- UVBCH, TTCĐ;
- Lưu CĐCS.
 
TM. BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH
(đã ký)
 
Đặng Đức Phong

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 52
Tháng 05 : 3.446
Năm 2022 : 20.047