KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY 20/10

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG THPT NGỌC TỐ
---------
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------
 
Số: 02/KHNC-CĐNT
Ngọc Tố, ngày 10 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức các hoạt động chào mừng 90 năm

ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020)

và kỷ niệm 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2020)

-----

 

Thực hiện Hướng dẫn số 180 /NC-CĐN ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Công đoàn nghành Giáo dục tỉnh  Sóc Trăng về việc Tổ chức các hoạt động chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) và kỷ niệm 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2020).

Ban Nữ công quần chúng Trường THPT Ngọc Tố xây dựng kế hoạch Tổ chức các hoạt động như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thể hiện sự quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của Tổ chức Công đoàn và chính quyền đến nữ nhà giáo, người lao động (NGNLĐ) trong đơn vị.

2. Góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua trong nữ NGNL, nâng cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

3. Giáo dục truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; tiếp tục khẳng định sự đóng góp của mọi tầng lớp phụ nữ, trong đó có vai trò của nữ NGNLĐ ngành Giáo dục đối với sự nghiệp giáo dục và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đặc biệt là thực hiện những chủ trương đổi mới của ngành theo Nghị quyết 29 và nâng cao chất lượng đội ngũ CBNGLĐ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

4. Tiếp tục phát huy phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam hiện đại “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; phấn đấu nâng cao trình độ về mọi mặt, thi đua lao động sáng tạo, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua trong nữ CBNGNLĐ.

            II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1.  Đối với Học sinh:

* Hoạt động:

- Tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên trường THPT Ngọc Tố tổ chức cuộc thi tìm hiểu về lịch sử ngày 20-10 và truyền thống đấu tranh của phụ nữ Việt Nam theo hình thức Hái hoa dân chủ

- Tuyên truyền vẻ đẹp của áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phát động tuần lễ mặc trang phục áo dài từ ngày 12/10/2020 - 20/10/2020 đối với những ngày thời tiết tốt, khô ráo cho học sinh

*Thời gian và phân công:    

- Thời gian: Tiết Sinh hoạt dưới cờ thứ hai ngày 19/10/2020.

- Phân công: cô Lê Thị Ánh Loan phụ trách tuyên truyền, cô Ngô Thị Minh Châu chuẩn bị câu hỏi, phần thưởng và hỗ trợ phần thi Hái hoa dân chủ.

2. Đối với Giáo viên:

- Tuyên truyền, ôn lại lịch sử 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) và kỷ niệm 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2020), vai trò của nữ CBNGNLĐ trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo (lồng ghép trong tiết sinh hoạt dưới cờ ).

- Tặng quà cho nữ NGNLĐ nhân ngày 20-10.

- Tuyên truyền vẻ đẹp của áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phát động tuần lễ mặc trang phục áo dài từ ngày 12/10 - 20/10 đối với những ngày thời tiết tốt, khô ráo cho giáo viên (qua Zalo nhóm Nữ công)

- Phối hợp với Ban VSTBPN tổ chức Tổng kết đánh giá Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới của ngành giáo dục, khen thưởng các tập thể, cá nhân nữ NGNLĐ tiêu biểu xuất sắc.

- Phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nữ  NGNLĐ làm công tác văn thư, kế toán, y tế nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ NGNLĐ (trong tuần làm việc từ 19/10 - 24/10).

- Phát động Quỹ tiết kiệm phụ nữ trong nữ CNNGNLĐ nhằm tạo nguồn quỹ tương trợ cho phụ nữ giải quyết khó khăn trong đời sống (tiến hành từ tháng 10/2020 - tháng 5/2021).

- Tổ chức chuyến đi khám chuyên khoa cho nữ CBNGNLĐ tại thành phố Sóc Trăng (thành phần là nữ CBNGNLĐ trong đó có Đại diện BCHCĐ là cô Lê Thị Ánh Loan; thời gian là trong ngày 18/10) nhằm chăm sóc sức khỏe cho nữ NGNLĐ và tạo cơ hội thắt chặt tình đoàn kết của chị em trong đơn vị nhân Kỷ niệm Ngày Thành lập Hội.

III. KINH PHÍ

1. Công đoàn: Hỗ trợ 2.900.000 đồng, trong đó:

- Công tác tuyên truyền: 50.000 đồng

- Tặng quà cho nữ NGNLĐ: 950.000 đồng (19 người).

- Hỗ trợ khám chuyên khoa cho nữ NGNLĐ: 1.900.000 đồng (19 người).

2. Chính quyền: Hỗ trợ 1.900.000 đồng (19 người).

  Tổng kinh phí: 4800.000 ngàn đồng (Bốn triệu tám trăm  ngàn đồng).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Ban Nữ công lập kế hoạch trình Ban Chấp hành Công đoàn và cấp ủy.

- Ban Chấp hành Công đoàn cấp kinh phí và vận động chính quyền hỗ trợ kinh phí.

- Cô Lê Thị Ánh Loan chịu trách nhiệm chung trong các hoạt động của Kế hoạch này.

          Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) và kỷ niệm 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2020), Ban Nữ công trình Ban Chấp hành Công đoàn, Chi bộ, lãnh đạo trường và Công đoàn ngành Giáo dục.

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

 

Hồ Thanh Danh

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

PCHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

 

Lê Thị Ánh Loan

Nơi nhận:

- Công đoàn nghành GD;

- Chi bộ, Lãnh đạo trường;

- Toàn thể CBNGNLĐ;

- Lưu CĐCS.

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 80
Hôm qua : 104
Tháng 12 : 993
Năm 2022 : 48.018