KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/6/2020

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
CĐCS TRƯỜNG THPT NGỌC TỐ
-------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc
------------------------------------
Số: 17 /KH-CĐNT
  Ngọc Tố, ngày 20 tháng 5 năm 2020
 
KẾ HOẠCH
-------

 

        - Căn cứ vào sự chỉ đạo của Chi bộ trường THPT Ngọc Tố;

        - Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Công đoàn cơ sở năm học 2019 – 2020,

        Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trường THPT Ngọc Tố lập kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2020 cho các cháu là con CBNGNLĐ trong nhà trường như sau:

        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

        - Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em;

        - Khuyến khích, động viên tinh thần hiếu học, vươn lên trong học tập của các cháu;

        - Đảm bảo sức khỏe, an toàn cho các cháu, nhất là khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

        II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

        Là con CBNGNLĐ trong toàn đơn vị (Lứa tuổi từ mẫu giáo đến lớp 9).

        III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

       Nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho các cháu khi dịch Covid-19 đang diễn biễn phức tạp; ngoài ra, do thời gian này các cháu đang học nên Tết Thiếu nhi 01/6/2020 sẽ không tổ chức tập trung.

        IV. NỘI DUNG TỔ CHỨC:

        Tổ chức phát quà cho các cháu, mỗi phần quà trị giá 80.000 đồng (Tám mươi ngàn đồng).

        V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

        1.  Đ/c Lê Thị Ánh Loan – Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công:

        - Lên kế hoạch tổ chức báo cáo Chi bộ, Lãnh đạo trường.

        - Chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân thực hiện kế hoạch.

        2.  Đ/c Lý Văn Phú – UVBCH, Thủ quĩ: Chuẩn bị kinh phí phát quà.

        3. Đc/ Lê Thị Minh Liêm – UVBCH,  Kế toán: Lập danh sách các cháu nhận quà, làm các chứng từ để quyết toán kinh phí thực hiện.

        VI. DỰ TRÙ KINH PHÍ:

         Kinh phí phát quà:

        - Công đoàn hỗ trợ: 30.000 đồng/cháu X 35 cháu = 1.050.000 đồng  (Nguồn kinh phí này sẽ  được trích từ kinh phí của Công đoàn trường).

        - Nhà trường hỗ trợ: 50.000 đồng/cháu X 35 cháu = 1.750.000 đồng 

         TỔNG CỘNG: 1.050.000  đồng + 1.750.000 đồng  = 2.800.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu tám trăm ngàn đồng).

        Trên đây là kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6 năm 2020 cho con em CBNGNLĐ trong nhà trường. Đề nghị các tổ trưởng công đoàn triển khai đến từng tổ viên.

 

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO
HIỆU TRƯỞNG
(đã kí)
 
 
 
Hồ Thanh Danh
 
TM.BCH CÔNG ĐOÀN
P. CHỦ TỊCH
(đã kí)
 
 
 
Lê Thị Ánh Loan
Nơi nhận:
- Chi bộ;                    
- Lãnh đạo Trường;
- BCH Công đoàn;
- Tổ trưởng công đoàn;
- Lưu CĐCS.
 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 102
Tháng 06 : 2.747
Năm 2022 : 24.296