Kế hoạch tổ

TRƯỜNG THPT NGỌC TỐ

TỔ: TD –GDQP.AN - CN

 

Số: 01/KHCM-TCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Ngọc Tố, ngày 01 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động chuyên môn tháng 02/2021

 

  • Căn cứ kế hoạch số 36/KH-THPTNT, ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng trường THPT Ngọc Tố về Kế hoạch tháng 02/2021;
  • Căn cứ kế hoạch số 04/KH-Tổ TD – GDQP.AN-CN, ngày 27 tháng 9 năm 2020 của Tổ trưởng chuyên môn Tổ TD – GDQP.AN-CN về Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2020-2021;

Tổ TD – GDQP.AN-CN xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 02/2021 như sau:

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG

GHI CHÚ

 

Từ 01/02 đến 07/02

-Kiểm tra báo giảng của GV (thứ Ba).

 -Họp lãnh đạo mở rộng ngày 01/02/2021.
-Tiếp tục huấn luyện đội tuyển.

-Dự giờ chuyên môn (thao giảng).

- -Thực hiện chương trình theo kế hoạch_Tuần 22.

- Họp tổ chuyên môn, ngày 06/02/2021

 -TTCM.

- TTCM

-GV TD.

- GV thực hiện theo Kế hoạch dự giờ của tổ.

Tất cả GV

 

-GV thực hiện theo thông báo chuyên môn của Phó Hiệu trưởng.

 

Từ 08/02 đến 20/02

- Nghỉ tết nguyên đán

- GV bộ môn TD giao bài cho đội tuyển tự tập luyện.

-Tất cả GV.


- GVBM TD.

 

 

Từ 22/02 đến 27/02

 

-Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

-Kiểm tra báo giảng của GV (thứ Ba).

- Dự giờ chuyên môn.

 

- Họp tổ chuyên môn, ngày 27/02/2021.
 

- Huấn luyện đội tuyển dự HKPĐ

-Tất cả GV.
 

-TTCM.

-GV thực hiện theo Kế hoạch dự giờ tháng 02/2021.

-GV thực hiện theo thông báo chuyên môn của Phó Hiệu trưởng.

- GV TD.

 

 

Duyệt của Hiệu trưởng

 

 

 

Hồ Thanh Danh

 

Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

Trịnh Huy Bình

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

- Thành viên tổ TD – GDQP.AN-CN;

- Lưu tổ  TD – GDQP.AN-CN

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 94
Tháng 04 : 2.808
Năm 2021 : 12.914