Kế hoạch tổ

TRƯỜNG THPT NGỌC TỐ

TỔ: TD –GDQP.AN - CN

 

Số: 17/KHCM-TCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Ngọc Tố, ngày 04 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động chuyên môn tháng 01/2021

 

  • Căn cứ kế hoạch số 350/KH-THPTNT, ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng trường THPT Ngọc Tố về Kế hoạch tháng 01/2021;
  • Căn cứ kế hoạch số 04/KH-Tổ TD – GDQP.AN-CN, ngày 27 tháng 9 năm 2020 của Tổ trưởng chuyên môn Tổ TD – GDQP.AN-CN về Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2020-2021;

Tổ TD – GDQP.AN-CN xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 01/2021 như sau:

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG

GHI CHÚ

 

Từ 04/01 đến 09/01

-Thực hiện theo kế hoạch số 319/ KH-THPTNT, ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng trường THPT Ngọc Tố về kiểm tra cuối kì I khối 10 và 11

-Kiểm tra báo giảng của GV (thứ Ba).

 -Họp tổ chuyên môn, ngày 09/01/2021.
-Tiếp tục thực hiện hội thao cấp trường theo kế hoạch và chuẩn bị kế hoạch tập luyện.

- Xếp loại học lực, hạnh kiểm HS lớp chủ nhiệm.

-Dự giờ chuyên môn (thao giảng).

-Tất cả GV.
 

 

-TTCM.

- GV thực hiện theo thông báo chuyên môn của Phó Hiệu trưởng.

-GVBM TD.


- Thầy Truyền

- GV thực hiện theo Kế hoạch dự giờ của tổ.

 

 

Từ 11/01 đến 16/01

 

-Thực hiện chương trình theo kế hoạch_Tuần 19.

-Kiểm tra báo giảng của GV (thứ Ba).

-Dự giờ chuyên môn.

 

-Tiếp tục thực hiện hội thao cấp trường theo kế hoạch

- Họp PHHS lớp chủ nhiệm

- GV lên điểm vào học bạ

-Tất cả GV.
 

-TTCM.

-GV thực hiện theo Kế hoạch dự giờ tháng 01/2021.

- GVBM TD.

 

- Thầy Truyền

- GV trong tổ

 

 

 

 

 

 

Từ 18/01 đến 23/01

 

-Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

-Kiểm tra báo giảng của GV (thứ Ba).

- Dự giờ chuyên môn.

 

- Họp tổ chuyên môn, ngày 23/01/2021.
 

- Huấn luyện đội tuyển dự HKPĐ

-Tiếp tục thực hiện hội thao cấp trường theo kế hoạch.

-Tất cả GV.
 

-TTCM.

-GV thực hiện theo Kế hoạch dự giờ tháng 01/2021.

-GV thực hiện theo thông báo chuyên môn của Phó Hiệu trưởng.

- GV TD.
 

-GV môn TD

 

 

Từ 25/01 đến 30/01

 

 -Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

-Kiểm tra báo giảng của GV (thứ Ba).

- Điểm danh HS vắng tháng 01/2021.

- Duyệt hồ sơ chuyên môn của GV trong tổ.

- Kiểm tra việc nhập điểm của tổ viên trên hệ thống vnedu.vn.

-Tiếp tục tập luyện đội tuyển.

- Tất cả GV.
 

-TTCM.

- GVCN.

-TTCM.
 

- TTCM.
 

- GV môn TD

 

 

Duyệt của Hiệu trưởng

 

 

 

Hồ Thanh Danh

 

Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

Trịnh Huy Bình

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

- Thành viên tổ TD – GDQP.AN-CN;

- Lưu tổ  TD – GDQP.AN-CN .

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 94
Tháng 04 : 2.808
Năm 2021 : 12.914