• Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, năm học 2016-2017
  • Kế hoạch tuyển chọn và bồi dưỡng tạo nguồn học sinh giỏi, năm học 2016-2017
  • Kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2016 - 2017
  • Kế hoạch tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, năm học 2016 - 2017
  • Kế hoạch hội thi thiết kế bài giảng e-Learning cấp trường, năm học 2016-2017
  • Kế hoạch tập huấn sinh hoạt chuyên môn thông qua hệ thống "Trường học kết nối", năm học 2016 - 2017
  • Kế hoạch tập huấn tổ trưởng chuyên môn năm học 2016 - 2017
NGÂN HÀNG ĐỀ THI - KIỂM TRA