Ông Trần Thanh Hiền - Phó Chủ tịch xã Hòa Tú 2 trao quà cho GV nhân "Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020".