Thầy Hồ Thanh Danh - Hiệu trưởng - Phát biểu Họp mặt Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2020