Thầy Hồ Thanh Danh - Hiệu trưởng và Giáo viên nữ Tổ Ngữ văn - Tiếng Anh, Họp mặt Ngày "Quốc tế Phụ nữ 08/03".