KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG THPT NGỌC TỐ
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 09/KHNC-CĐNT
Ngọc Tố, ngày 25 tháng 02 năm 2021
 
 

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức các hoạt động kỉ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2021), 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2021)

và ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2021)

 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 26/HD-TGNC-CĐN ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Công đoàn ngành Giáo dục Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỉ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2021), 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2021) và ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2021);

BCH Công đoàn Trường THPT Ngọc Tố lập kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thể hiện sự quan tâm của chính quyền, của tổ chức Công đoàn đối với CBNGNLĐ nữ.

- Bảo đảm an toàn cho CBNGNLĐ trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

- Giáo dục lòng yêu nước, truyền thống anh hùng bất khuất của Phụ nữ thế giới nói chung và Phụ nữ Việt Nam nói riêng trong đấu tranh đòi quyền lợi của phụ nữ, bình đẳng nam nữ, trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc cũng như trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế; tuyên truyền về sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, của Bác Hồ đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ, Vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới.

- Nâng cao vai trò của Ban nữ công, phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ CBNGNLĐ.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Họp mặt ôn lại truyền thống ngày Quốc tế phụ nữ và tặng quà nữ CBNGNLĐ

- Thời gian - địa điểm: 13 giờ 00 phút ngày 06 tháng 3 năm 2021 (thứ Bảy) tại trường THPT Ngọc Tố (phòng học lớp 11A4).

- Thành phần: Lãnh đạo nhà trường, BCH Công đoàn và toàn thể nữ CBNGNLĐ,

- Nội dung:

            + Ôn lại truyền thống ngày Quốc tế Phụ nữ, tặng quà của Công đoàn (Cô Lê Thị Ánh Loan).

+ Phát biểu và tặng quà của lãnh đạo (thầy Hồ Thanh Danh).

- Trang phục: Toàn thể nữ NGNLĐ mặc đồng phục áo dài để hưởng ứng Tuần lễ áo dài.

III. KINH PHÍ

- Công đoàn:

+ Tặng quà: 50.000 đồng x 19 nữ NGNLĐ = 950.000 đồng (Chín trăm năm mươi ngàn đồng).

+ Hỗ trợ công tác tuyên truyền: 50.000 đồng x 1 buổi = 50.000 đồng  (Năm mươi ngàn đồng).

+ Băng rôn: 160.000 đồng (Một trăm sáu mươi ngàn đồng).

- Chính quyền hỗ trợ: 100.000 đồng x 19 nữ NGNLĐ = 1.900.000 đồng (Một triệu chín trăm ngàn đồng).

Tổng cộng 3.060.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thầy Phú, thầy Phong, chuẩn bị âm thanh, băng rôn.

- Cô Ánh Loan lập kế hoạch, phụ trách tuyên truyền trong giáo viên và học sinh.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2021), 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2021) và ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2021). Ban Nữ công quần chúng trình Ban Chấp hành công đoàn, Chi bộ, lãnh đạo trường và Công đoàn ngành giáo dục tỉnh./.

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hồ Thanh Danh

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

PCHỦ TỊCH

 

 

 

Lê Thị Ánh Loan

Nơi nhận:

- Công đoàn nghành GD;

- Chi bộ, Lãnh đạo trường;

- Toàn thể CBNGNLĐ;

- Lưu CĐCS.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 71
Hôm qua : 104
Tháng 12 : 984
Năm 2022 : 48.009