Nghỉ và treo cờ tổ quốc trong các ngày Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2020