Thông báo điều chỉnh thời gian Hội thao GDQPAN cho học sinh Trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV năm 2019