Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020.