• Hồ Thanh Danh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Trần Lợi Đường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh sách đảng viên chi bộ

 • Phạm Ngọc Gở
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979446590
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh sách đảng viên chi bộ

 • Lê Nguyễn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0911006551
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh sách đảng viên chi bộ

 • Tô Mỹ Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988210265
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh sách đảng viên chi bộ

 • Lê Thị Minh Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0917144487
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh sách đảng viên chi bộ

 • Nguyễn Thành Giàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979446433
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh sách đảng viên chi bộ

 • Đặng Đức Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0762713579
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh sách đảng viên chi bộ

 • Hứa Hải Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986765144
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh sách đảng viên chi bộ

 • Hứa Đình Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0946352194
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh sách đảng viên chi bộ

 • Nhâm Thị Bình Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0368794757
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh sách đảng viên chi bộ

 • Lê Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0978736238
 • Thạch Thị Hoàng Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Danh sách đảng viên chi bộ

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 48
Hôm qua : 94
Tháng 07 : 2.590
Năm 2021 : 23.430