KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 5/2020

   CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CĐCS TRƯỜNG THPT NGỌC TỐ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   --------------                                                  ------------------------------------

                         Số: 15/KH-CĐNT                                          Ngọc Tố, ngày 01 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 5

Năm học 2019 – 2020

-----------------

Chủ điểm:  Kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2020)

 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2020

1. Đoàn viên thực hiện tốt các kế hoạch nhà trường, tổ chuyên môn; trực đủ giờ, đủ số lượng; dạy học trực tuyến đúng thời khóa biểu.

2. Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng Miền Nam theo đúng qui định.

3. Giáo viên nộp Sáng kiến kinh nghiệm và Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (14 SK).

4. Phối hợp với nhà trường xét nâng lương trước thời hạn năm 2020 cho 03 GV, trong đó xét đề nghị quí I,II là 01 GV, xét đề nghị quí III,IV là 02 GV.

5. Chúc tết, tặng quà Chôl Chnăm Thmây 03 ĐV là đồng bào Khmer.

6. Vận động ủng hỗ Quĩ Mái ấm công đoàn năm 2020.

7. Họp Ban Chấp hành Công đoàn.

8. Thăm viếng 01 lượt ĐV có người thân qua đời.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 5/2020

1. Động viên đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch nhà trường, tổ chuyên môn; đặc biệt là công tác ổn định học sinh sau nghỉ dịch Covid-19 và ôn thi TN THPT năm 2020 cho khối 12.

2. Phối hợp với nhà trường  chuẩn bị công tác đánh giá, xếp loại viên chức và chuẩn bị xét thi đua cuối năm.

3. Giáo viên dự thi Giáo viên dạy Giỏi và GVCN Giỏi  tiếp tục kiểm tra phần thực hành tiết bốc thăm.

4. Nhắc nhở Giáo viên nộp Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên khi có thông báo mới.

5. Lập kế hoạch tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6).

6. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản cấp trên (nếu có).

7. Thăm hỏi ĐV, con, tứ thân phụ mẫu ốm đau nằm viện, việc hiếu hỉ CĐV (nếu có).

8. Tiếp tục trừ tiền quĩ  Du lịch 200.000 đồng/ĐV/tháng, các tổ công đoàn đóng đoàn phí, quĩ trợ vốn không lãi.

9. Tiếp tục phối hợp với Đoàn TN, kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện công tác vệ sinh trường lớp XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN - THÂN THIỆN.

          Trên đây là đánh giá tình hình công tác tháng 4/2020 và triển khai công tác tháng 5/2020 của BCH Công đoàn. Đề nghị các tổ công đoàn, các đoàn viên nghiên cứu và tổ chức thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Chi bộ để theo dõi,

- Các CĐ bộ phận,

- Lưu CĐCS.

 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

 

Đặng Đức Phong

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 335
Hôm qua : 364
Tháng 10 : 1.693
Năm 2022 : 36.307