KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 8/2020

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC  SÓC TRĂNG

CĐCS TRƯỜNG THPT NGỌC TỐ

-----------

Số: 29/KH-CĐNT

                        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

Ngọc Tố, ngày 01 tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 8  
Năm học 2019 – 2020
-----------------

 

Chủ điểm:  Kỉ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020)

 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2020

1. Thực hiện tốt kế hoạch của trường.

2. Phối hợp với nhà trường tổ chức thành công lễ Tổng kết, tri ân trưởng thành cho học sinh khối 12.

3. Phối hợp với nhà trường xét thi đua cuối năm, bình xét gương điển hình tiên tiến, nộp hồ sơ thi đua khen thưởng về Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. BCH Công đoàn họp xét thi đua trong hệ thống công đoàn, đề nghị Công đoàn ngành tặng Giấy khen cho 02 nhà giáo (cô Nhâm Thị Bình Minh và thầy Lê Nguyễn).

5. Giáo viên nộp bài bồi dưỡng thường xuyên đúng qui định.

6. Nộp quĩ hỗ trợ Hội cựu giáo chức: 720.000 đồng.

7. Làm hồ sơ quyết toán kinh phí công đoàn quí 1,2 năm 2020.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 8/2020

1. Giáo viên tham gia coi thi, chấm thi Tuyển sinh 10 và thi Tốt nghiệp THPT.

2. Phối hợp với nhà trường thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn về phòng chống Covid-19.

3. Phối hợp với chính quyền chuẩn bị các điều kiện tổ chức khai giảng năm học 2020 - 2021.  

4.  Vận động đoàn viên công đoàn đóng góp quĩ khuyến học (50.000 đồng/Đoàn viên) để trao thưởng cho con CBNGNLĐ có thành tích học tập tốt năm học 2019 - 2020.

5. Phối hợp với nhà trường xây dựng Tiêu chuẩn thi đua năm học 2020 - 2021.

6. Phối hợp với chính quyền chuẩn bị Hội nghị CB-CC-VC năm học 2020 - 2021.

7. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản cấp trên (nếu có).

8. Thăm hỏi ĐV, con, tứ thân phụ mẫu ốm đau nằm viện, việc hiếu hỉ CĐV (nếu có).

          Trên đây là đánh giá tình hình công tác tháng 7/2020 và triển khai công tác tháng 8/2020 của BCH Công đoàn. Đề nghị các tổ công đoàn, các đoàn viên nghiên cứu và tổ chức thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Chi bộ để theo dõi,

- Các CĐ bộ phận,

- Lưu CĐCS.

 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

 

Đặng Đức Phong

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 117
Hôm qua : 181
Tháng 09 : 3.334
Năm 2021 : 35.615