KẾ HOẠCH VUI TẾT TRUNG THU 2020

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG THPT NGỌC TỐ

-------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

Số 01/KH-NC

Ngọc Tố, ngày 21 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2020

------

 

Căn cứ Công văn số 240/LĐLĐ ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Liên đoàn lao động tỉnh Sóc Trăng V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2020, Ban Chấp hành công đoàn Trường THPT Ngọc Tố lập kế hoạch Vui Tết trung thu năm 2020 như sau:

I- MỤC ĐÍCH:

- Nhằm thể hiện sự quan tâm của nhà trường và tổ chức công đoàn đến gia đình CBNGNLĐ, các em thiếu niên nhi đồng là con của CBNGNLĐ trong cơ quan nhân dịp Tết trung thu năm 2020

- Tạo điều kiện cho các em có điều kiện tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp Tết Trung thu – Một trong những Tết dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng với tinh thần vui tươi an toàn, lành mạnh, bổ ích.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền lợi trẻ em, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em.

II- ĐỐI TƯỢNG:

Các em ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng là con của CBNGNLĐ đang công tác tại trường THPT Ngọc Tố.

III- HOẠT ĐỘNG:

1. Phát quà Tết Trung thu cho 35 cháu thiếu niên, nhi đồng là con của CBNGNLĐ trong cơ quan: mỗi phần quà trị giá 80.000 đồng

Thời gian: Trước ngày rằm tháng 8 âm lịch năm Canh Tý – 2020.

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền lợi trẻ em, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em.

 Hình thức: tuyên truyền trong phiên họp định kì BCH Công đoàn và tổ công đoàn tháng 9 năm 2020.

IV- KINH PHÍ:

    - Chính quyền hỗ trợ: 35 cháu x 50.000 đồng = 1.750.000 đồng

    - Công đoàn đơn vị: 35 cháu x 30.000 đồng = 1.050.000 đồng

    * Tổng kinh phí:  2.800.000 đồng

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Ban Nữ công quần chúng lập kế hoạch trình BCH Công đoàn và Chi bộ, tổ chức tuyên truyền đến CBNGNLĐ về quyền trẻ em.

Thủ quỹ chi phát tiền cho con em CBNGNLĐ.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động “Vui Tết Trung thu" năm 2020, Ban Nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở tr­ường THPT Ngọc Tố trình Ban Chấp hành công đoàn, Chi bộ trường và Công đoàn ngành giáo dục tỉnh.

 

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

T/M BCH CÔNG ĐOÀN

P. CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Hồ Thanh Danh

Lê Thị Ánh Loan

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 123
Hôm qua : 181
Tháng 09 : 3.340
Năm 2021 : 35.621