Đề kiểm tra cuối kì 1 môn KT NN

Đề KT cuối kì 1 năm học 2020 - 2021

TRƯỜNG THPT NGỌC TỐ                   KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021

 TỔ: TD-GDQP.AN-CN                               MÔN KIỂM TRA: CÔNG NGHỆ– KHỐI 10

( Đề kiểm tra có 2 trang)                             Thời gian: 45 phút, không kể thời gian giao đề

                                                                                    

    

Họ, tên học sinh:..................................................................... Lớp: .............................

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm): Lựa chọn câu đúng nhất

Câu 1: Mỗi loài sâu, bệnh sinh trưởng, phát triển trong một giới hạn nhiệt độ nhất định:

A. 10 – 45­­­­0C                  B. 10 – 40­­­­0C                  C. 10 – 5­­­­20C                  D. 10 – 600C

Câu 2: Tác dụng của phân VSV chuyển hóa lân là:

A. phân giải nhanh chất hữu cơ.

B. thúc đẩy quá trình phân giải chất hữu cơ trong đất thành các hợp chất khoáng đơn giản.

C. kích thích sự hình thành nốt sần.

D. kích thích nảy mầm, sản sinh ra các chất kích thích sinh trưởng thực vật.

Câu 3: Nông dân cần làm gì để cắt đứt nguồn sâu, bệnh hại trên cây trồng?

A. Luân canh cây trồng                                        B. Phun thuốc diệt sâu, bệnh hại

C. Xử lí hạt giống trước khi gieo                        D. Cày bừa, vệ sinh đồng ruộng

Câu 4: Nhiệt độ thích hợp cho sâu, bệnh hại phát sinh phát triển là:

A. 25 – 30­­­­0C                  B. 15 – 35­­­­0C                  C. 10 – 5­­­­20C                  D. 45 – 500C

Câu 5: Khi gặp điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao, cần phải làm gì để hạn chế sự phát sinh, phát triển của sâu, bệnh:

A. bảo tồn thiên địch.

B. thăm đồng thường xuyên, để tìm ra biện pháp phòng ngừa.

C. bón nhiều phân hóa học và rút hết nước.

D. phun thuốc trừ sâu, bệnh hại cây trồng.

Câu 6: Cày bừa, phát quang bờ ruộng, vệ sinh động ruộng có tác dụng gì để ngăn chặn sự phát sinh, phát triển sâu, bệnh hại cây trồng?

A. Diệt trừ sâu non, nhộng                                  B. Diệt trừ trứng, sâu non và nhộng

C. Giết chết sâu trưởng thành                             D. Làm mất nơi cư trú của sâu, bệnhhại.

Câu 7: Theo em, nguyên nhân nào sau đây không phải là điều kiện phát sinh nguồn sâu bệnh hại?

A. Bón nhiều phân đạm                                        B. Ẩm độ cao, mưa nhiều

C. Sử dụng giống kháng                                      D. Làm cỏ, cắt tỉa cây

Câu 8: Phân nào sau đây chứa ít nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng lại cao?

A. Phân hữu cơ              B. Phân chuồng             C. Phân vi sinh vật       D. Phân hóa học

Câu 9: Khi bón Đạm Nitrat nhiều và nhiều năm liên tục làm đất bị ảnh hưởng như thế nào?

A. Khử chua và giảm đi các chất độc hại.         B. Giảm độ chua.

C. Dễ làm cho đất hóa chua.                               D. Bón liên tục không làm hại đất.

Câu 10: Khi sử dụng nấm Trichoderma có tác dụng gì đối với cây trồng?

A. Chịu chua cao và cải tạo đất thoái hóa         B. Cố định Nitơ tự do

C. Chuyển hóa lân từ khó tan sang dễ tan         D. Tạo chất kháng sinh

Câu 11: Trong số các loại phân vi sinh vật sau, phân nào có chứa vi sinh vật sống cộng sinh với cây họ đậu?

A. Photphobacterin.     B. Nitragin                     C. Azogin                       D. Mana, Estrasol

 

 

 

Câu 12: Trong các loại phân sau đây, phân nào bón liên tục nhiều năm cần bón thêm vôi để cải tạo đất?

A. Phân phụ phế phẩm nông nghiệp                  B. Phân Kali

C. Phân Azogin                                                     D. Phân Bò

Câu 13: Phân lân có tác dụng:

A. giúp rễ đâm sâu và cứng cây.                         B. giúp cho bộ lá phát triển.

C. giúp tăng cường quang hợp                            D. giúp cho củ và trái có màu sắc đẹp.

Câu 14: …….là loại phân được sản xuất theo quy trình công nghiệp, nguyên liệu có trong tự nhiên hoặc tổng hợp. Xác định “…” là loại phân nào sau đây gì?

A. Phân hóa học.           B. Phân Nitragin           C. Phân hữu cơ              D. phân vi sinh vật

Câu 15: Phân hữu cơ là loại phân

A. bón thúc là chính, bón lót với lượng nhỏ.

B. bón nhiều năm liên tục làm đất hóa chua

C. vùi vào đất nhằm duy trì và tăng độ phì nhiêu của đất.

D. được sản xuất theo quy trình công nghiệp.

Câu 16: Ổ dịch là:

A. nơi xuất phát của sâu, bệnh để phát triển ra đồng ruộng.

B. nơi nghĩ ngơi của sâu, bệnh.

C. nơi để sâu, bệnh cư trú.

D. nơi phát sinh sâu, bệnh.

Câu 17: Vi khuẩn nốt sần cây họ Đậu là:

A. Streptomyces           B. Penicillum                 C. Azogin                       D. Rhizobium

Câu 18: Phân Urê chứa bao nhiêu phân trăm đạm?

A. 100%                         B. 46%                            C. 64%                           D. 20%

Câu 19: Phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ có tác dụng:

A. chuyển hóa lân khó tan thành lân dễ tan.

B. thúc đẩy quá trình phân giải chất hữu cơ trong đất thành các hợp chất khoáng đơn giản.

C. chuyển hóa lân hữu cơ thành lân vô cơ.

D. tổng hợp chất các chất đơn giản thành chất mùn.

Câu 20: Quan hệ cộng sinh là quan hệ sống chung giữa hai sinh vật khác loại, trong đó:

A. cả hai bên đều có hại.

B. một bên có lợi còn bên kia có hại.

C. một bên có lợi cần thiết còn bên kia không có lợi và cũng không có hại.

D. cả hai bên đều có lợi.

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm):

Câu 1: Thế nào là phân hữu cơ? Nêu đặc điểm, tính chất và kĩ thuật sử dụng phân hữu cơ? (1 điểm)

Câu 2: Nguồn sâu, bệnh hại cây trồng thường sống tiềm ẩn ở đâu? Cần làm gì để sâu, bệnh hại giảm phát triển trên đồng ruộng? (1 điểm)

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 137
Tháng 12 : 138
Năm 2021 : 49.932